RASINA Beograd

ELEKTRO PUNJAČI ZA AUTOMOBILE

USKORO

Euromet

RASINA - Proizvodi - Metalni razvodni ormani

Rasina Katalozi  

Merno razvodni ormani -MRO

Izrađuju se od hladnovaljanog čeličnog lima, plastificiranim bojom u nijansi RAL 7035EP. Proizvode se kako za individualnu ugradnju MRO-1 do MRO-4, tako i za kolektivnu gradnju MRO-6 do MRO-63, sa različitim unutrašnjim rasporedom u skladu sa tehničkim uslovina EPS-a. MRO se Isporučuju komplet šemirani sa prekidačem, šinskim razvodom (u ormanima za kolektivnu gradnju), sa rednim stezaljkama, sa uvodnicama, sa mogućnošću izbora sa ili bez limitatora i mernih uređaja replica watches

Tehničke karakteristike...

 
       
Rasina Katalozi  

Punjač za električna vozila

Prateći zahteve tržišta i savremene trendove dopunili smo naš proizvodni program punjačima i stanicama za električna vozila, u kućištima od poliestera ili plasatificiranog čeličnog lima, sa mogućnošću ugradnje na zid, na stub, ili kao slobodnostojeći.

Tehničke karakteristike...

 
       
Rasina Katalozi  

Razvodni ormani

se izrađuju u 3 modela: BASIC, STANDARD i MODUL.

Tehničke karakteristike...

 
       
Rasina Katalozi  

Slobodnostojeći ormani

Konstrukcija ormana se izrađuje od čeličnih profila, a stranice i vrata od hladno valjanog čeličnog lima, debljine 1,5-2mm, hemijski obrađen i plastificiran strukturnom bojom u nijansi prema DIN RAL 7035-EP, nanošenjem i pečenjem poliesternog praha na temperaturi od 200°C. Montažna ploča je izrađena od pocinkovanog čeločnog lima debljine 2,0mm, kao i dodatne komponente za montažu. Orman se postavlja na čelično postolje visine do 100mm. Zatvaranje vrata je bravom sa bravljenjem u dve ili tri tačke. Pored standardnih dimenzija u mogućnosti smo da izradimo ormane po zahtevu naručioca. Opciono, ormani se mogu opremiti bočnim profilima i setom noKsača koji omogućavaju pomeranje opreme po visini i dubini. tudor replica

Tehničke karakteristike...

 
       
Rasina Katalozi  

Tipski razvodni ormani

Izrađuju se od hladnovaljanog čeličnog lima debljine 1,2-1,5mm zavisno od dimenzije ormana. Primenjena je antikorozivna zaštita izvedena metodom elektrostatičkog nanošenja poliesternog praha u nijansi prema DIN RAL 7035EP, koja daje visoku postojanost i otpornost kao i odličan vizuelni izgled. Izrađuju se u stepenu zaštite IP65 u širokom opsegu dimenzija, od 250x250mm do 1200x1200mm (ŠxV), dubine 200, 250 i 300mm u zavisnosti od veličine ormana. Isporučuju se se sa ugrađenom montažnom pločom od pocinkovanog čeličlnog lima debljine 2,0mm. Na vratima su postavljena dva čelična "U" profila za montažu opreme i ojačanje vrata. hublot replica

Tehničke karakteristike...

 
       

 


Rasina

Reference

Zaposlenje

Arhiva vesti

Kontakt

RASINA d.o.o.
Srećka Jovanovića 51a
11235 Mali Požarevac, Sopot

+381 11 6350 555
+381 11 6301 279
+381 64 8207415

office@rasina.com
www.rasina.com